Dorota Janiszewska-Jakubiak powołana na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

January 6, 2018

Dorota Janiszewska-Jakubiak powołana przez wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Fot. Danuta Matloch. Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dorota Janiszewska-Jakubiak została powołana w piątek na stanowisko p.o. dyrektora nowo powstałego Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - poinformowało MKiDN. Powołanie wręczył wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

Janiszewska-Jakubiak dotychczas była zastępcą dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w resorcie kultury.

Jak podało MKiDN, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą powstał jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut realizować będzie projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.

Cele strategiczne Instytutu to m.in.: gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej; zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą jako świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i elementu kształtującego tożsamość narodową, istotnego dla Polonii i Polaków za granicą; typowanie i prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich, których celem będzie zachowanie szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa poza granicami kraju; budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich; pomoc instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (archiwa, muzea, biblioteki); kształcenie świadomości społecznej obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem; kształtowanie postaw patriotycznych poprzez projekty edukacyjne i wolontariat rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie (np. porządkowanie cmentarzy cywilnych i miejsc pamięci poza krajem).

Джерело