Кримські караїми в Україні 1917-1941. Книжкова палата України. Серія "Етноси України" (2001)

December 19, 2018

Покажчик друкується   за  згодою Книжкової палати України.

© Книжкова палата України

Всі бібліографічні покажчики серії "Етноси України" розміщені на  сайті  Книжкової  палати України у розділі "Ретроспективна національна бібліографія" (посилання: http://www.ukrbook.net/retro_bibl.html)

 

Джерело:  Кримські караїми в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик (1917 – 1941) / Сост. Дехтярьова Н.А., Кузнецова Є.Г., Македон Н.Л., Журавльова В.В. – К.: Кн.палата України, 2001. – 88 с.

У покажчику зібрані, описані та систематизовані книги, газетні та журнальні статті, рукописи, які були видані протягом 1917 — 1941 рр. в Криму та на терені України, а також за їх межами. Крім матеріалів, які характеризують караїмську спільноту, посібник містить першоджерела, що відображають епоху, на тлі якої формувалася караїмська народність. До видання вміщено 8 періодичних часописів: 7 журналів (4 —караїмською мовою, 2 — російською, 1 — польською) і 1 газета (караїмською мовою).

Посібник є багатомовним і містить 876 першоджерел українською, російською, литовською, польською, французькою, італійською, німецькою, англійською та караїмською мовами. Караїмська мова представлена кримським, галицько-луцьким і тракайським діалектами.

Літературу згруповано у 24 розділи. Перший розділ “Сходознавство” містить відомості про видатних учених-тюркологів: В.Бартольда, І.Крачковського, А.Кримського, Н.Марра, В.Радлова, які у своїх працях зверталися до караїмської тематики.

Джерелознавчу  базу  покажчика  складають  каталоги,  картотеки,  фонди  Книжкової  палати  України,Національної бібліотеки  України  ім.  В.Вернадського,  Державної  наукової  архітектурно-будівельної  бібліотеки  ім.  Заболотного,  Державної республіканської  універсальної  наукової бібліотеки  ім.  І.Франка  в  Криму (м. Сімферополь) та Російської національної бібліотеки (м.  Санкт-Петербург).

В  процесі  роботи  над  посібником  авторами  використано  матеріали  з  колекцій  З.Зараховича  та С.Кушуль  (Музей  історії та  етнографії кримських  караїмів  ім.  С.Кушуль  у  Євпаторії),  а також  з  приватних колекцій Ю.Полканова і О.Бабаджана (м. Сімферополь), К.Батозського (м. Євпаторія).

 

ТЕКСТ див. нижче в PDF:

Кримські караїми в Україні 1917-1941 [22552 KB]