Історико-культурологічний портал «Забута спадщина»

Наша мета

Перший в Україні портал, присвячений переміщеним культурним цінностям, вивезеним з території України в ХХ–ХХІ ст., кінцевим завданням якого буде створення єдиного Зведеного каталогу переміщених і втрачених культурних цінностей, а також інформування широкої громадськості щодо ситуації з пошуком і поверненням культурних цінностей, втрачених в різні періоди вітчизняної історії, про останні досягнення з даного питання у сфері історичної науки, міжнародного права та міжнародної політики, а також про різні поточні заходи: конференціі, презентаціі, нові видання та ін.

Даний проект сприятиме формуванню позитивного образу України на державному та міжнародному рівні, зміцненню її репутації як держави, яка опікується своєю історико-культурною спадщиною.

Проект в першу чергу призначено для такої аудиторії: історики, фахівці у сфері музейної справи та мистецтвознавці, фахівці у сфері бібліотечної справи, архівісти, юристи – спеціалісти у сфері міжнародного права, співробітники дипломатичних представництв, журналісти, державні служби, сфера компетенції яких включає дану проблематику, а також широке коло осіб, що цікавляться даною темою.

Короткий опис

Протягом усієї своєї історії в ХХ столітті і почасти на початку ХХІ століття Україна пережила цілий ряд руйнівних подій, в результаті яких значно постраждала і частково була втрачена її історико-культурна спадщина. Більшовицька революція 1917 р. і наступна за нею Громадянська війна на тлі формування ряду нових державних утворень поклали початок процесу масового розкрадання культурних цінностей України, вивезення за кордон найцінніших експонатів з музейних фондів і навіть їх знищення. Цей процес не припинився і в 1920–1930 рр., коли тривало масове вивезення і продаж за кордон художніх цінностей в умовах будівництва нової індустріальної держави – СРСР.

Період Другої світової війни і окупації (1939–1945 рр.), а також перші повоєнні роки, принесли з собою цілий пласт втрат, пов'язаний не лише з масовим переміщенням культурних цінностей – вивезенням нацистськими окупантами за межі країни – але й з евакуацією їх вглиб СРСР та їх поверненням, втратами внаслідок військових дій та неоднозначних репараційних процесів.

Здобуття Україною незалежності в 1991 р., відкриття багатьох раніше закритих для доступу архівних джерел, серед яких – архіви ЧК-НКВД-КГБ і органів державної влади, а також документів нацистських окупаційних структур, поставило перед нашою державою та науковою громадськістю питання, пов'язані, насамперед, з правовими моментами в питанні культурних цінностей, які досі перебувають вна території інших держав.

Значною мірою цьому процесові може сприяти відкриття доступу до документів архіву Служби Безпеки України, серед яких також є ряд матеріалів, пов'язаних з переміщеними культурними цінностями всіх вищевказаних історичних періодів. Саме тому ще більш актуальною видається необхідність створення такого інтернет-проекту, оскільки вказана проблематика вкрай важлива не лише для української держави, але й для української громадськості. Тут слід підкреслити, що, на відміну від європейських країн, Україна досі не мала комплексного ресурсу, присвяченого різним аспектам, пов'язаним з переміщеними і втраченими культурними цінностями, реституційними процесами.

Хоча в нашій історії є й позитивні приклади: вперше з 1991 року в Музей імені Богдана та Варвари Ханенків повернулася картина голландського художника Корнеліса Пуленбурга «Аркадський пейзаж», яка була в зібранні музею раніше, а також частково були повернуті фрески Михайлівського собору, вивезені в Росію в 1930 -x рр., але це все лише поодинокі приклади в питаннях повернення в Україну переміщених культурних цінностей.

На даний момент триває судовий процес про повернення в Україну з Голландії так званого «скіфського золота» – експонатів виставки з київських і кримських музеїв; в США триває реституційний процес, пов'язаний з можливим поверненням спадкоємцям колекціонера диптиха Кранаха «Адам» і «Єва» з Музею Нортона, проте раніше, до 1931 р., обидві ці роботи належали музею в Києві, та ін.

Таким чином, портал є першим і єдиним в нашій країні ресурсом, повністю присвяченим переміщенню культурних цінностей в українській історії. Крім вищезгаданого Зведеного каталогу переміщених і втрачених культурних цінностей на ньому розміщені й інші матеріали: наукові праці, публікації в пресі та фотодокументи, розгорнуто інтерактивне спілкування з фахівцями, що займаються даною проблематикою, тощо.

Також на порталі представлені відомості щодо всіх поточних конференцій, виставок, експозицій, а також і наукові публікації.

Структура ресурсу складається з декількох рубрик

  1. Зведений каталог переміщених і втрачених культурних цінностей;
  2. законодавчі матеріали щодо переміщених культурних цінностей і питань реституції (не лише українські, а й матеріали міжнародного права);
  3. наукові публікації з теорії та методології проблем, пов’язаних з переміщеними культурними цінностями, а також публікації, присвячені історії та долі різних музеїв, архівів, бібліотек, окремих колекцій та експонатів;
  4. матеріали, призначені для поточного інформування громадськості, зокрема, щодо різних заходів: виставок, презентацій, серед них і матеріали ЗМІ;
  5. колекція посилань на аналогічні ресурси.

Керівник проекту

Артур Рудзицький, історик мистецтва, публіцист, президент Асоціації Європейських журналістів АЕЖ-Україна