Андрій Пучков. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український

17 травня 2018

Андрій Пучков. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. — Нью-Йорк: Алмаз, 2018. — 144 с.: іл., портр. — ISВN 978-1-68082-011-9

Подано спробу комплексного розгляду життя і наукової діяльності першого власне українського мистецтвознавця Григорія Григоровича Павлуцького (1861–1924), заслуженого професора історико-філологічного факультету Імператорського університету св. Володимира. Показано, в чому Павлуцький як науковець і педагог мав безперечну першість в Російській імперії: запровадження компаративного (історико-порівняльного) методу в мистецтвознавчі дослідження; викладання світового мистецтва після доби Греції та Риму на рівні університету; формування теоретичних й історичних засновків українського пам’яткознавства; впровадження терміна українське бароко; комплексне студіювання історії української орнаментики.

Книжку ілюстровано світлинами зламу ХІХ–ХХ століть, портретами сучасників і колег Павлуцького (дещо подано вперше), репродукціями його живопису й графіки, обкладинок і титульних аркушів (іноді з інскриптами) його праць, містить усю відому авторові іконографію Павлуцького.

У оформленні використано орнаментації Василя Кричевського. Верстання і дизайн автора.

Видання здійснене завдяки щирим зусиллям Катерини Станіславської, Світлани Кулінської, Олега Юнакова та Михайла Селівачова.