19-21 та 24-25 квітня 2017 Міжнародна наукова конференція «Двадцять перші Слобожанські читання»

23 березня 2017

19-21 та 24-25 квітня 2017 в рамках проведення Міжнародного дня пам’яток та історичних місць і Дня пам’яток історії і культури відбудеться Міжнародна наукова конференція «Двадцять перші Слобожанські читання», присвячена 140-річчю від дня народження Шміта Федора Івановича (1877-1937 (1941, 1942) рр.), візантолога, археолога, музеєзнавця, мистецтвознавця, педагога, академіка Української академії наук, професора Харківського університету (1912-1921 рр.), одного з засновників пам’яткоохоронної справи в Україні.

Місце проведення: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 Харківський художній музей, початок пленарного засідання 19 квітня о 10.00, реєстрація – 9.15.

Провідною темою конференції є відновлення історичної пам’яті та збереження вітчизняного культурного надбання.

На конференції передбачено роботу секцій:

  • «Охорона культурної спадщини і музейна справа», «Мистецтвознавство», «Культурологія», «Археологія, охорона археологічної спадщини», «Історичне краєзнавство», «Етнографія, фольклористика, діалектологія і літературне краєзнавство», «Історія родин та генеалогія», «Освіта, виховання, навчання», «Воєнна історія», «Музична спадщина».

круглі столи:

  • «Історії православного священства», «Некрополі Слобожанщини», «Монументальне мистецтво Харківщини».

Заплановано презентацію видань з краєзнавчої та пам’яткоохоронної роботи 2016 – 2017 рр.

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо заявки та тексти доповідей до 31.03.2017 р. надсилати в електронному вигляді на носіях CD-R, флеш-USB, або на e-mail: kharkivoks@ukr.net (Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини) чи паперовому вигляді – на адресу: 61002, Харків-22, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. Тел. 705-20-11, тел./факс 705-40-66

Перед назвою доповіді необхідно подати короткі відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, посада, вчений ступінь, вчене звання, домашня та електронна адреса, телефон, факс), необхідність технічних засобів.

Наша адреса:

61022 м. Харків, майдан Свободи,5, Держпром, 1-й під’їзд, 4-поверх, к. 70.

тел./факс 705-20-11

сайт: http://www.spadschina.kh.ua/main.html

сторінка Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012744481785 .

Оргкомітет