Договір союзних держав із Німеччиною (Версальський договір) 1919 р.

Договір союзних держав із Німеччиною (Версальський договір) 
               (витяг) 
 

              Стаття 238 

   Понад передбачені вище платежі Німеччина здійснить відповідно 
до  порядку,  встановленого Репараційною комісією, повернення 
забраної, загарбаної чи секвестрованої готівки, а також повернення 
живого інвентарю, всіляких предметів і забраних, загарбаних або 
секвестрованих цінностей у тих випадках, коли буде  можливо 
впізнати їх чи на територіях, які належать Німеччині або її 
союзникам, чи на територіях, які залишаються у володінні Німеччини 
або її союзників до повного виконання цього Договору. 

              Стаття 245 

   Упродовж шести місяців після того, як набере чинності цей 
Договір, Німецький уряд муситиме повернути Французькому урядові 
трофеї, архіви, історичні пам'ятки або твори мистецтва, загарбані 
у Франції німецькою владою під час війни 1870-1871 років та 
останньої війни, на підставі списку, якого йому буде направлено 
Французьким урядом, і особливо французькі прапори, взяті під час 
війни 1870-1871 років, а також повністю всі політичні документи, 
взяті німецькою владою 10 жовтня 1870 року в замку Серсе, біля 
Брюнуа (Сен-е-Уаз), що належали тоді п. Руе, колишньому державному 
міністрові. 

              Стаття 246 

   Упродовж шести місяців після того, як набере чинності цей 
Договір, Німеччина муситиме повернути Його Величності Королю 
Геджаса справжній Коран, який належав халіфові Осману та був 
захоплений у Медині турецькими властями для підношення колишньому 
імператорові Вільгельму II.
   Оскільки череп султана Макауа було захоплено в Німецькому 
протектораті Східної Африки й перевезено до Німеччини, його буде в 
той  же  строк передано Німеччиною Урядові Його Британської 
Величності.
   Передачу цих предметів буде проведено в місці та на умовах, 
установлених Урядами, яким вони мають бути повернені. 

              Стаття 247 

   Німеччина зобов'язується доставити Лувенському університетові 
протягом трьох місяців опісля прохання, що буде зроблене з 
допомогою Репараційної комісії, рукописи, інкунабули, друковані 
книги,  мапи  і  предмети  колекцій, які відповідатимуть за 
чисельністю й цінністю схожим предметам, знищеним при спаленні 
Німеччиною Лувенської бібліотеки. Всі подробиці щодо цієї заміни 
буде визначено Репараційною комісією.
   Німеччина зобов'язується  передати  Бельгії  за допомогою 
Репараційної комісії протягом шести місяців опісля того, як набере 
чинності цей Договір, щоб дозволити їй відновити, два великі твори 
мистецтва:
   1. Стулки  триптиха  "Агнець  Божий", написаного братами 
Ван-Ейк, що знаходилися раніше в церкві Сен-Бавон у Генті, а нині 
- в Берлінському музеї.
   2. Стулки триптиха "Таємна вечеря", написаного  Діріком 
Бутсом, що знаходилися в церкві святого Петра в Лувені, з яких дві 
зберігаються нині у Берлінському музеї, а дві - у  Старій 
пінакотеці в Мюнхені. 

                         28 липня 1919 р. 

   Ключников Ю.В. Собачин А.В. Версальский мирный договор. - М., 
1925. - С. 92, 98-99. 

 Україна в міжнародно-правових відносинах, 
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей, 
 Київ, Юрінком Інтер, 1997