Рекомендація N 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури "Збереження культурної спадщини всіх віків" 1982 р.

Конференція,
   нагадуючи, що культурна спадщина народу є однією з основних 
характеристик культурної та національної самобутності, а також 
відрубного культурного розвитку цього народу і регіону;
   вважаючи справою першочергової ваги збереження цієї спадщини;
   вважаючи також за необхідне заохочувати в усіх  країнах 
знайомство  з культурними цінностями і повагу до культурної 
спадщини народу з метою розвитку міжнародного взаєморозуміння й 
миру;
   беручи до уваги Гаазьку конвенцію 1954 року про захист 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту ( 995_157 ), 
Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону і  запобігання 
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на 
культурні цінності (1970 року) ( 995_186 ) та Конвенцію про 
охорону всесвітньої культурної та природної  спадщини (1972 року) 
( 995_089 );
   зважаючи на десять рекомендацій, прийнятих на генеральних 
конференціях  ЮНЕСКО,  а саме: Рекомендацію щодо міжнародних 
принципів, які застосовуються при археологічних розкопках (1956 
рік) ( 995_237 ); Рекомендацію щодо найефективніших  заходів 
забезпечення загальнодоступності музеїв (1960 рік) ( 995_243 ); 
Рекомендацію про збереження краси й  характеру  пейзажів  і 
місцевостей (1962 рік); Рекомендацію про заходи, спрямовані на 
заборону і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню та передачі 
права власності на культурні цінності (1964 рік); Рекомендацію про 
збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок 
проведення громадських чи приватних робіт (1968 рік) ( 995_723 ); 
Рекомендацію про охорону на національному рівні культурної та 
природної спадщини (1972 рік) ( 995_724 ); Рекомендацію про 
збереження і сучасну роль історичних  ансамблів (1976  рік) 
( 995_726  ); Рекомендацію про міжнародний обмін культурними 
цінностями (1976 рік) ( 995_725 ); Рекомендацію про охорону 
рухомих культурних цінностей (1978 рік) ( 995_727 ) і Рекомендацію 
про  охорону  та  збереження  рухомих  зображень (1980 рік) 
( 995_270 );
   нагадуючи підпункт "g" пункту 2 Загальної резолюції 4/01 з 
програми, що належить до культури і засобів комунікації, прийнятої 
на двадцять першій сесії Генеральної конференції, яка стосується 
сприяння збереженню й популяризації всесвітньої культурної та 
природної спадщини людства;
   нагадуючи також резолюції, прийняті на двадцять першій сесії 
Генеральної конференції, а саме: Резолюцію 4/06 щодо Конвенції про 
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини; Резолюцію 
4/11 - про музеї в Асуані й Каїрі; Резолюцію 4/12 - про нові 
кампанії з охорони культурної спадщини; Резолюцію 4/12 - про 
збереження археологічного комплексу Тіра;
   беручи до уваги тенденцію до  концентрації  заходів  зі 
збереження культурної спадщини тільки окремих періодів, замість 
здійснення широкого спектра заходів, що охоплювали б усю історію 
розвитку культури людства;
   беручи також до уваги, що культурна спадщина всіх віків, у 
т.ч. й сучасна, - є безцінним здобутком усіх народів світу, 

   1) пропонує державам-учасницям:
   a) прийняти і здійснювати національні законодавства з охорони 
й захисту культурних цінностей всіх століть;
   b) популяризувати культурні цінності цієї спадщини, поважати 
спадщину  на  національному  й міжнародних рівнях і сприяти 
здійсненню заходів щодо збереження культурної спадщини;
   2) рекомендує державам-членам:
   a) приєднатися до міжнародних конвенцій щодо охорони  й 
захисту культурної та природної спадщини, зазначених вище;
   b) виконувати у своїх країнах рекомендації й  резолюції 
Генеральної  конференції  ЮНЕСКО,  що  стосуються  охорони й 
популяризації природної та культурної спадщини;
   c) значно   активізувати  двостороннє  регіональне  й 
багатостороннє  співробітництво  та  популяризувати  культурну 
спадщину всіх віків;
   3) висловлює вдячність Генеральному директорові за  його 
діяльність щодо охорони й популяризації всесвітньої культурної 
спадщини;
   4) пропонує Генеральному директорові:
   a) у наступній дворічній програмі значно розширити, в рамках 
наявних ресурсів, програми зі збереження культурних цінностей, з 
підготовки кадрів та обміну міждисциплінарними експертами, які 
займаються  питаннями  охорони й популяризації культурної та 
природної спадщини всіх віків;
   b) значно активізувати співробітництво з усіма неурядовими 
організаціями, що займаються  питаннями  охорони  всесвітньої 
спадщини;
   c) продовжити  співробітництво  ЮНЕСКО  з  Міжнародним 
дослідницьким центром зі збереження та реставрації культурних 
цінностей (Римський центр);
   d) розширювати далі, в рамках наявних ресурсів, можливості 
доступу до інформації та обміну документацією про збереження й 
популяризацію  культурної  спадщини, більшою мірою заохочуючи 
діяльність  мережі  національних  чи  регіональних  центрів 
документації в усьому світі. 

   Межправительственная конференция по вопросам  политики  в 
области культуры. Рекомендации Мехико относительно политики в 
области культуры. - Мехико, 1982. 

 Україна в міжнародно-правових відносинах, 
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей, 
 Київ, Юрінком Інтер, 1997