Резолюція 42/7 Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження" 1987 р.

Генеральна Асамблея,
   посилаючись на свої Резолюції 3026 A (XXVII) від 18 грудня 
1972 року, 3148 (XXVIII) від 14 грудня 1973 року, 3187 (XXVIII) 
від 18 грудня 1973 року ( 995_712 ), 3391 (XXX) від 19 листопада 
1975 року ( 995_713 ), 31/40 від 30 листопада 1976 року, 32/18 від 
11 листопада 1977 року ( 995_714 ), 33/50 від 14 грудня 1978 року, 
34/64 від 29 листопада 1979 року, 35/127 і 35/128 від 11 грудня 
1980 року, 36/64 від 27 листопада 1981 року, 38/34 від 25 
листопада 1983 року ( 995_715 ) та 40/19 від 21 листопада 1985 
року;
   посилаючись також на Конвенцію про заходи, спрямовані на 
заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності ( 995_186 ), прийняту 
Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури 14 листопада 1970 року;
   з задоволенням беручи  до  уваги  доповідь  Генерального 
секретаря, представлену у співпраці з Генеральним директором 
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури;
   з задоволенням зазначаючи, що у відповідь на її заклик ще 
кілька держав-членів стали учасницями Конвенції про  заходи, 
спрямовані  на  заборону і запобігання незаконному ввезенню, 
вивезенню та  передачі  права власності на культурні цінності 
( 995_186 );
   усвідомлюючи значення,  якого  надають  країни походження 
поверненню культурних цінностей, що мають для них основоположну 
духовну та культурну цінність, аби вони могли скласти колекції, що 
представляють їхню культурну спадщину;
   підтверджуючи значення описів як важливого засобу, що сприяє 
розумінню і захистові культурних цінностей та  ідентифікації 
роздрібнених спадків, і як внеску до скарбниці знань у царині 
науки і мистецтва та розширення зв'язків між культурами;
   будучи глибоко стурбованою таємними розкопками та незаконною 
торгівлею культурними  цінностями,  що  продовжує  збіднювати 
культурну спадщину всіх народів;
   знову підтримуючи оголошений 7 червня 1978 року урочистий 
заклик Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури про повернення  невідновної 
культурної спадщини тим, хто її створив, 

   1) висловлює вдячність Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури та Міжурядовому комітетові зі сприяння 
поверненню культурних цінностей країнам їх походження або їх 
реституції у випадку незаконного привласнення за виконану ними 
працю, зокрема через сприяння двостороннім переговорам, з метою 
повернення або реституції культурних цінностей, складання описів 
рухомих  культурних  цінностей, обмеження незаконної торгівлі 
культурними  цінностями  та  поширення  інформації  серед 
громадськості;
   2) підтверджує, що реституція країні її творів мистецтва, 
пам'яток, музейних експонатів, архівів, рукописів, документів та 
будь-яких інших скарбів культури або мистецтва сприяє зміцненню 
міжнародної  співпраці та збереженню й подальшому розвиткові 
загальних культурних цінностей завдяки плідному співробітництву 
між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються;
   3) рекомендує  державам-членам  прийняти  або  зміцнити 
законодавство, необхідне для захисту їхньої власної спадщини та 
спадщини інших народів;
   4) пропонує державам-членам вивчити можливість включення в 
дозволи на розкопки положення, що вимагає від археологів і 
палеонтологів  надавати  національним  властям  документальні 
фотографії кожного предмета, знайденого під час розкопок, одразу ж 
після його знаходження;
   5) пропонує державам-членам продовжити,  у  співпраці  з 
Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 
складання  систематичних  описів  культурних  цінностей,  що 
знаходяться на їхній території, та їхніх культурних цінностей, які 
знаходяться за кордоном;
   6) рекомендує державам-членам забезпечити, щоб описи музейних 
колекцій охоплювали не лише експоновані предмети, а й предмети, що 
знаходяться  у  сховищах, і щоб вони містили всю необхідну 
документацію, передусім фотографії кожного предмета;
   7) пропонує також державам-членам, які ведуть пошукові роботи 
з метою підняття скарбів культури та мистецтва з морського дна, 
відповідно до норм міжнародного права сприяти на взаємоприйнятних 
умовах участі держав, що мають історичний і культурний зв'язок із 
цими скарбами;
   8) закликає держави-члени тісно співпрацювати з Міжурядовим 
комітетом зі сприяння поверненню культурних цінностей країнам їх 
походження або їх реституції у випадку незаконного привласнення та 
укладати з цією метою двосторонні угоди;
   9) закликає  держави-члени  заохочувати  засоби  масової 
інформації, а також освітні та культурні заклади вести роботу із 
забезпечення ширшого і  загальнішого  розуміння  необхідності 
повернення  або  реституції  культурних цінностей країнам їх 
походження;
   10) пропонує  державам-учасницям  Конвенції  про  заходи, 
спрямовані на заборону і запобігання  незаконному  ввезенню, 
вивезенню та передачі  права власності на культурні цінності 
( 995_186 ), сповна інформувати Генерального секретаря Організації 
Об'єднаних Націй та Генерального директора Організації Об'єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури про вжиття заходів для 
забезпечення здійснення цієї Конвенції на національному рівні;
   11) вітає постійне зростання числа держав-учасниць Конвенції 
( 995_186 );
   12) знову пропонує тим державам-членам, котрі ще не зробили 
цього, підписати й ратифікувати цю Конвенцію ( 995_186 );
   13) просить Генерального секретаря у співпраці з Генеральним 
директором Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури представити Генеральній Асамблеї на її сорок четвертій 
сесії доповідь про здійснення даної резолюції;
   14) постановляє включити до попереднього порядку денного 
своєї сорок четвертої сесії пункт "Повернення або реституція 
культурних цінностей країнам їх походження". 

   Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 42/7 (XLII) від 22 жовтня 
1987 р. 

   Резолюции и решения, принятые ГА на XLII сессии. Т. I. 
15.09-21.12.1987. ГА. Офиц. отчеты, XLII сессия, Доп. N 49 
(A/42/49). - Нью-Йорк: ООН, 1988. - С. 23-24. 

 Україна в міжнародно-правових відносинах, 
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей, 
 Київ, Юрінком Інтер, 1997