Резолюція 38/34 (XXXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження" 1983 р.

Генеральна Асамблея,
   посилаючись на свої Резолюції 3026 A (XXVII) від 18 грудня 
1972 року, 3148 (XXVIII) від 14 грудня 1973 року, 3187 (XXVIII) 
від 18 грудня 1973 року ( 995_712 ), 3391 (XXX) від 19 листопада 
1975 року ( 995_713 ), 31/40 від 30 листопада 1976 року, 32/18 від 
11 листопада 1977 року ( 995_714 ), 33/50 від 14 грудня 1978 року, 
34/64 від 29 листопада 1979 року, 35/127 й 35/128 від 11 грудня 
1980 року та 36/64 від 27 листопада 1981 року;
   посилаючись також на Конвенцію про заходи, спрямовані на 
заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності ( 995_186 ), прийняту 
Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки та культури 14 листопада 1970 року;
   з задоволенням  беручи  до  уваги доповідь, представлену 
Генеральним  секретарем  спільно  з  Генеральним  директором 
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури;
   усвідомлюючи значення, якого  надають  країни  походження 
поверненню культурних цінностей, що мають для них основоположну 
духовну і культурну цінність, аби вони могли скласти колекції, що 
представляють їхню культурну спадщину;
   з задоволенням зазначаючи,  що  деякі  країни  здійснили 
позитивні кроки для повернення чи реституції музейних експонатів, 
архівів і творів мистецтва країнам їх походження;
   підтверджуючи значення описів як важливого засобу, що сприяє 
розумінню і захистові культурних цінностей та  ідентифікації 
роздрібнених спадків, і як внеску до накопичення знань у царині 
науки й мистецтва та розширення зв'язків між культурами;
   будучи глибоко стурбованою таємними розкопками та незаконною 
торгівлею культурними  цінностями,  що  продовжує  збіднювати 
культурну спадщину всіх народів;
   підтримуючи звернений 7 червня 1978 року урочистий заклик 
Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки та культури про повернення невідновної культурної 
спадщини тим, хто її створив, 

   1) висловлює вдячність Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури та Міжурядовому комітетові зі сприяння 
поверненню культурних цінностей країнам їх походження або їх 
реституції у випадку незаконного привласнення за пророблену ними 
працю, зокрема за заохочення двосторонніх переговорів з метою 
повернення або реституції культурних цінностей, складання описів 
рухомих культурних цінностей, розвитку інфраструктур для захисту 
рухомих культурних цінностей, обмеження  незаконної  торгівлі 
культурними  цінностями  та  поширення  інформації  серед 
громадськості;
   2) підтверджує, що реституція країні її творів мистецтва, 
пам'яток, музейних експонатів, архівів, рукописів, документів та 
будь-яких інших скарбів культури або мистецтва сприяє зміцненню 
міжнародної співпраці та збереженню й подальшому  розвиткові 
загальних культурних цінностей завдяки плідному співробітництву 
між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються;
   3) пропонує  державам-членам  у співпраці з Організацією 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури скласти 
систематичні  описи  культурних  цінностей,  які є на їхніх 
територіях, і культурних цінностей, що знаходяться за кордоном;
   4) пропонує також державам-членам, які ведуть пошукові роботи 
з метою підняття скарбів культури та мистецтва з морського дна, 
відповідно до міжнародного права сприяти на взаємоприйнятних 
умовах участі держав, що мають історичний та культурний зв'язок з 
цими скарбами;
   5) закликає держави-члени тісно співпрацювати з Міжурядовим 
комітетом зі сприяння поверненню культурних цінностей країнам їх 
походження або їх реституції у випадку незаконного привласнення та 
укладати з цією метою двосторонні угоди;
   6) закликає також держави-члени заохочувати засоби масової 
інформації,  освітні  та  культурні заклади вести роботу із 
забезпечення ширшого та загальнішого  розуміння  необхідності 
повернення або реституції культурних цінностей країнам походження;
   7) з задоволенням зазначає значення, що його  Всесвітня 
конференція з політики в царині культури, яка відбулась у Мехіко 
26 липня - 6 серпня 1982 року, надала питанню повернення або 
реституції культурних цінностей у перебігу дебатів щодо політики в 
царині культури;
   8) підтримує думку, висловлену на Всесвітній конференції з 
політики в царині культури, про те, що повернення культурних 
цінностей країнам їх походження має супроводжуватися підготовкою 
основних кадрів і технічних спеціалістів та створенням відповідних 
структур,  необхідних  для  забезпечення нормальних умов для 
зберігання та демонстрації повернених культурних цінностей;
   9) знову пропонує тим державам-членам, котрі ще не зробили 
цього, підписати й ратифікувати Конвенцію про заходи, спрямовані 
на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та 
передачі права власності на культурні цінності ( 995_186 );
   10) просить Генерального секретаря у співпраці з Генеральним 
директором Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури представити Генеральній Асамблеї на її сороковій сесії 
доповідь про здійснення даної резолюції;
   11) постановляє включити до попереднього порядку денного 
своєї сорокової сесії пункт "Повернення або реституція культурних 
цінностей країнам їх походження". 

   Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 38/34 (XXXVIII) від 25 
листопада 1983 р. 

   Резолюции и решения,  принятые  ГА  на  XXXVIII  сессии 
20.09-20.12.1983 и 26.06.1984. ГА. Офиц. отчеты. XXXVIII сессия. 
Доп. N 47 (A/38/47). - Нью-Йорк: ООН, 1984. 

 Україна в міжнародно-правових відносинах, 
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей, 
 Київ, Юрінком Інтер, 1997