Marcowy szczyt G7 będzie poświęcony problemetyce kultury i dziedzictwa kulturowego

28 березня 2017

Tegoroczny szczyt państw grupy G7 (Francja, Japonia, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Kanada oraz reprezentanci UE), odbędzie we Włoszech. Po raz pierwszy w historii spotkań tej grupy, specjalny panel zostanie poświęcony problematyce kultury i dziedzictwa kulturowego. Podczas rozmów prowadzonych w dniach 30-31 marca 2017 r. w Palazzo Vecchio we Florencji spotkają się ministrowie kultury tych państw.

Omówione zostaną zagadnienia międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz nielegalnego handlu dobrami kultury. Kultura i dziedzictwo kulturowe będą także analizowane w kontekście dialogu międzynarodowego oraz narzędzi służących integracji, wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju.

Włączenie tematyki kultury i dziedzictwa kulturowego do spotkań polityczno-gospodarczych najbardziej wpływowych państw świata wskazuje na znaczenie tych zagadnień we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz globalnych wysiłkach na rzecz światowego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić ostatnie inicjatywy UE w tym zakresie, m.in. kultura jako narzędzie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (2018), inicjatywy Rady Europy odnoszące się do zwalczania przestępstw przeciwko dobrom kultury, a także ostatnie raporty Rady Praw Człowieka ONZ.
Więcej informacji tu, tu i tu.

Andrzej Jakubowski

Джерело