Maciej MATWIJÓW Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945‒1948

10 липня 2017

Джерело:  Matwijów M. Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945‒1948 / Redaktor A. Zieliński. ‒ Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1996

 

Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945‒1948

CZĘŚĆ I. WALKA O LWOWSKIE DOBRA KULTURY W LATACH 1945‒1948

1. Polskie zbiory we Lwowie i ich losy w latach II wojny światowej

2. Stosunek społeczeństwa polskiego do problemu dóbr kultury we Lwowie. Ustalenie zakresu polskich żądań rewindykacyjnych w latach 1945‒1946

3. Starania o sprowadzenie zbiorów lwowskich do Polski. Akcja dyplomatyczna 1945‒1946

4. "Dar” ukraiński w 1946 r.

5. Sprawa zbiorów prywatnych, towarzystw naukowych i Kościoła katolickiego. Wywóz zbiorów lwowskich do Polski w latach 1945‒1946

6. O statnie dwa lata starań rewindykacyjnych 1947‒1948. Wyniki akcji rewindykacyjnej ze Lwowa

CZĘŚĆ II. WYBÓR DOKUMENTÓW

 

Текст див. нижче  у  PDF:

Maciej MATWIJÓW Walka o lwowskie dobra [18455 KB]