Сергій КОТ Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка

20 липня 2017

Джерело:  Кот С. І. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка. Додатки: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1999) = Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года (Гаага, 26 марта 1999 г.) / НАН України. Інститут історії України. ‒ К., 2017

Текст див. нижче у PDF:

Сергій КОТ Про ратифікацію Україною Другого Протоколу [1832 KB]