Болгари в Україні 1917-1941. Книжкова палата України. Серія "Етноси України" (2000)

20 листопада 2018

Покажчик друкується   за  згодою Книжкової палати України.

© Книжкова палата України

Всі бібліографічні покажчики серії "Етноси України" розміщені на  сайті  Книжкової  палати України у розділі "Ретроспективна національна бібліографія" (посилання: http://www.ukrbook.net/retro_bibl.html)

Джерело:  Болгари в Україні: науково-допоміжний бібліогр. покажч., 1917-1941. – К. : Кн. палата України, 2000.  – (Серія «Етноси України»).

 

П Е Р Е Д М О В А
Національна спільнота болгар, яка здавна живе на теренах України, своєю писемністю, історією, обрядами — усім духовним світосприйняттям, що знайшло відображення в літописних, археологічних, етнографічних пам’ятках, викликає велике зацікавлення в сучасників.
Походження болгарського народу пов’язане з Великою Булгарією — могутнім племінним союзом (630—660 рр.). Історія болгар, нащадків тюрків-булгар, постає як перехід кочовиків до осілості. Унаслідок нападів Хазарського каганату племінну єдність було зруйновано й рухливі кочові та напівкочові тюрки широко розселилися на терені Північного Причорномор’я, Надазов’я, на півдні лісостепової України й частково — у Криму. Це розселення підтверджують археологічні розкопки салтово-маяцької культури (М.І.Артамонов, В.Д.Баран, С.А.Плетньова). До X ст. значна частина болгар перебувала в залежності від хазар і одержала самостійність лише після розгрому Каганату київським князем Святославом Ігоревичем (965 р.).
Окремі болгарські племена в другій половині VII ст. з ’явилися в придунайській частині Балканського півострова під проводом хана Аспаруха1 (Іспериха). Згодом болгари повністю асимілювалися зі слов’янами, під впливом Візантії прийняли християнство, зберігши лише свою племінну назву — болгари.
Нова хвиля переміщення болгар в Україну пов’язана з російсько-турецькими війнами (1787— 1791 рр. та 1877— 1878 рр.). У 1396 р. Болгарію завоювали турки. Для болгарського народу настали тяжкі часи османського владарювання (XVI—XVIII ст.). Кінець цьому поклала перемога Росії в російсько-турецькій війні в 1878 р.
На півдні України болгарські колоністи з ’являються після маніфестів Катерини II 1762 та 1763 років. Російська імперія була зацікавлена в переселенні болгар на безлюдні степи, оскільки своїх кріпаків не могла переміщати через всевладдя поміщиків. Колоністи розселяються в нинішніх Одеській, Миколаївській, Херсонській областях; до Криму вони прийшли з Румунії в 1802 р. та з Туреччини — у 1811 р. За їх допомогою стали активно розвиватися землеробство, тваринництво, торгівля, ремесла.
Більшовицький переворот 1917 р., громадянська війна, голод 1921—1923 рр., колективізація на селі завдали великої шкоди болгарським колоніям.
У 20-х роках в Україні формуються національні райони для всіх етнічних груп.
Територіально болгарські громади охоплювали Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Запорізьку, Херсонську області, Тираспольський район (АМРСР), Крим. Найчисленніше населення мав Белградський район на Одещині, створений 1940 року після входження Бесарабії до складу СРСР. Болгари також жили у великих містах України: Києві, Миколаєві, Ніжині, Одесі, Херсоні. У 20—30-х роках було відкрито болгарські класи в школах, національні відділення в технікумах та вузах УРСР, видавалися болгарські газети та журнали.
Пропонований Книжковою палатою України ретроспективний науково-допоміжний покажчик "Болгари в Україні, 1917— 1941 рр." містить бібліографічні відомості про книжки, журнальні та газетні статті, виявлені в українських і зарубіжних виданнях. Частина джерел збереглась у спецсхові Книжкової палати України.
Мета видання — інформувати співробітників науково-дослідних центрів слов’янства взагалі та болгаристики зокрема, бібліотек, які існують із XIX ст. в Києві, Одесі та Харкові, а також викладачів, студентів, редакторів газет і журналів, усіх, хто цікавиться проблемами історії та культури болгар в Україні.

ТЕКСТ  див. нижче в PDF:

Болгари в Україні 1917-1941 [37575 KB]