Лариса ЛЕВЧЕНКО. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934)

14 січня 2019

Джерело:  Левченко Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція / Держархів Миколаївської області; Інстит історії України НАН України. ‒ Миколаїв: Іліон, 2018. ‒ 660 с.

 

У монографії висвітлено історію Чорноморського центрального військово-морського архіву від заснування у 1794 р. й до ліквідації і примусового вивезення архівних документів із історії Чорноморського флоту та Південної України з Миколаєва до Ленінграда в 1934 р. Наведено тексти документів, які відображають боротьбу українців за самостійність архівної галузі в умовах розгортання сталінських репресій та підтверджують право України на вивезені до Російської Федерації архіви. Монографія розрахована на всіх тих, хто вболіває за повернення національної культурної спадщини українського народу з-за кордону на Батьківщину.

 

ЗМІСТ:

 • Від автора … 6
 • Розділ І У витоків дослідження … 15
 • 1.1 Історіографія проблеми … 15
 • 1.2 Джерельна база та археографічні нотатки … 43
 • Розділ II Нариси історії … 57
 • 2.1 Архів Чорноморського флоту від започаткування до 60-х pp. XIX ст. … 57
 • 2.2 Архів і архівна справа в Чорноморському відомстві від 60-х pp. XIX ст. до 1917 р. … 105
 • 2.3 Морська доктрина Української держави та доля архівів Чорноморського флоту (1917-1920 pp.) … 139
 • 2.4 Архівна справа на Миколаївщині під час ствердження комунорадянської диктатури … 174
 • 2.5 Укрцентрархів та Центрархів РСФРР: нерівне протистояння … 196
 • 2.6 Вивезення архівних фондів до Російської Федерації і ліквідація Чорноморського центрального військово-морського архіву … 243
 • Розділ III Документи … 279
 • 3.1 Документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, державних архівів Миколаївської та Одеської областей (№ 1-98) … 279
 • 3.2 Описи архівних фондів Російського державного архіву військово-морського флоту "Чорноморський центральний військово-морський архів" (ф. 362) та "Тимчасовий (Історичний) архів Чорноморського флоту" (ф. Р-362) … 473
 • 3.3 Опис справ Канцелярії Миколаївського військового губернатора, внесених 1901 року до Чорноморського центрального військово-морського архіву через наявність у них документів з історії Чорноморського флоту … 500
 • Розділ IV Післямова до подій 1934 року … 508
 • Розділ V Склад фондів Чорноморського центрального військово-морського архіву: реконструкція … 542
 • Розділ VI Перелік копій документів, одержаних Державним архівом Миколаївської області з Російського державного архіву військово-морського флоту … 615
 • Список керівників і співробітників архіву … 623
 • Список використаних архівних фондів … 625
 • Законодавчо-нормативні акти … 630
 • Бібліографія … 640
 • Іменний покажчик … 654

 

ТЕКСТ див. нижче у PDF:

Лариса ЛЕВЧЕНКО. Чорноморський центральний військово-морський архів [9907 KB]