Dariusz MATELSKI Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej

1 квітня 2016

Rozpad ZSRR w 1991 r. i powstanie na jego gruzach państw narodowych postawiło na porządku dziennym zagadnienie dalszej rewindykacji materiałów archiwalnych dotyczących nie tylko okresu II wojny światowej , ale t akże ziem wchodzących w skład Rzeczypospolitej w wiekach XVI-XVIII.

Chodzi tutaj zwłaszcza o udostępnienie przechowywanej w Moskwie Metryki Litewskiej. Strona polska nie domaga się jej przekazania do Warszawy (skądzostała w 1 795 r. wywieziona do Rosji) , ponieważ zgodnie z zasadą pertynencji powinna ona znajdować się w Wilnie, Mińsku lub Kijowie (które posiadają mikrofilmy tego zespołu), lecz zabiega wykonanie mikrofilmów lub hologramów.
Uzyskanie niepodległego bytu przez Białoruś , Litwę i Ukrainę uaktualniło także problem archiwaliów wytworzonych przez administrację II Rzeczypospolitej na terenach, które zostały utracone na rzecz ZSRR w roku 1944. Dotyczy to zwłaszcza odpisów ksiąg wieczystych, których brak uniemożliwia weryfikację wniosków odszkodowawczych za utracone "mienie zabużańskie".

Джерело:  Dariusz Matelski   Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za Trzeciej Rzeczypospolitej//"Studia Podlaskie", tom XII, Białystok 2002

 

Текст див. нижче  у PDF:

 

Dariusz MATELSKI Restytucja poloników z Ukrainy [1853 KB]