Дмитро АЙНАЛОВ і “Софія Київська”: Збірка наукових праць

31 травня 2016

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) . – К., 2012

Збірку присвячено видатному вітчизняному вченому-візантиністу і русисту, блискучому історику мистецтва та культурологу, професору Дмитру Айналову (1862–1939). Низку статей і публікацій присвячено життю та творчості вченого. Значний цикл матеріалів збірки відображує результати новітніх досліджень Софії Київської та інших київських храмів. Низка статей присвячена висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі й України, а також історіографії Русі та Візантії.

ЗМІСТ

Гордієнко Д., Корнієнко В. Дмитро Айналов і “Софія Київська” (До 150-ліття з дня народження Д.В.Айналова )

Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова

Пуцко В. Дмитрий Власьевич Айналов: методы изучения раннехристианских и византийских древностей на рубеже ХІХ–ХХ вв.

Файда О. Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова

Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова)

Гордієнко Д. Curriculum vitae Demetrii Ainalov

Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського  собору і Десятинної церкви

Айналов Д. Доля київського художнього спадку

Список опублікованих праць Дмитра Власовича Айналова

Статті. Замітки. Публікації

Алферов О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва)

Болгов Н., Болгов К. Корипп и латинский эпос ранней Византии

Верещагина Н. Вышгородский меморий святых страстотерпцев Бориса и Глеба в системе сакральных топосов древнего Киева

Вильчинская И. Тема теофании в стенописи Софии Киевской ХІ–ХІХ вв.

Домановська М., Штан Г. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “пам’ятки Християнського Херсонеса”)

Киричок О. Давньоруське письмо як символічна презентація влади

Корниенко В., Остапчук О., Колодницкий Л. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской

Корнієнко В. Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом у світлі даних софійської епіграфіки

Коростильов Т. Питання реформи календаря у візантологічному доробку Івана Турцевича (неопублікована стаття до “Візантологічного збірника”)

Марголіна І., Корнієнко В. Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті  

Никитенко Мих. Итоги археологических исследований Софии Киевской и ее подворья в 2002–2011 гг.

Нікітенко М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика

Никитенко Н. Фрески “Ритуальное убийство медведицы” и “Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое осмысление сюжетов

Преловская И. Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г. Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова)

Пучков А. “Язык трибуна с сердцем лани”. Два письма Юлиана Кулаковского Иннокентию Анненскому

Рясная Т. Дневники работ Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг.

Сінкевич Н. Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості

 

Текст див. нижче у PDF:

 

Дмитро АЙНАЛОВ [5220 KB]