Сергій КОТ, Олексій НЕСТУЛЯ Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення, 1917–1918

8 липня 2016

Тексти друкуються  за  люб'язною згодою Упорядників - Сергія  Кота та  Олексія  Нестулі

 

Джерело:  Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення, 1917–1918 / НАН України. Ін-т історії України; Упоряд.: С. Кот, О. Нестуля. – К.: Видавничий Дім "Соборна Україна", 1996. – 300 с.

Тотальне вивезення українських культурних цінностей до Росії стало одним з найтрагічніших наслідків перебування України у складі Російської імперії. Негативні наслідки цього процесу виявилися в багатьох сферах суспільного життя. Це усвідомлювалося широкими верствами української громадськости, яка розглядала його як несправедливий та дискримінаційний по відношенню до національно-культурних потреб українського народу. 

Після повалення російського царату питання про повернення в Україну культурних цінностей стало складовою частиною загальнонаціонального патріотичного піднесення та становлення державності України. 

Дослідження перших спроб українського народу повернути в 1917-1918 рр. свої культурні цінності з Росії має велике значення не лише завдяки введенню до наукового обігу маловідомих фактів з життя українського суспільства того часу. Важливими лишаються теоретичні висновки, інформаційна база та практичний організаційний досвід, які продовжують зберігати свою актуальність і на сучасному етапі державотворчого процесу в Україні.

 

Див. текст нижче  у  PDF:

Сергій КОТ, Олексій НЕСТУЛЯ Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення, 1917–1918 [13569 KB]