Наталія КАШЕВАРОВА Обгрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму

21 липня 2016

Джерело:  Кашеварова Н. Обгрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р. // Архіви України. – № 1–3. – 2005. – С. 389–400.

Ідеологічну доктрину нацизму щодо загарбницької політики Третього рейху в загальних рисах якнайкраще відбивають відомий наказ А. Гітлера від 1 березня 1942 р. та розпорядження рейхсляйтера А. Розенберга щодо історічної місії німецького народу в боротьбі з більшовизмом, євреями, масонами і пов’язаними з ними організаціями та врятування світових культурних цінностей. На спеціально створений ще в липні 1940 р. Оперативний штаб під керівництвом рейхсляйтера Розенберга (спочатку для окупованих західних областей та Нідерландів, а після початку війни із  СРСР поширений на окуповані східні області (далі – ERR) покладалося “рятування культурних цінностей”, конфіскація та вивезення фондів музеїв, бібліотек, архівів.
Багатий матеріал для вивчення напрямів історичних досліджень ERR на окупованих територіях містить київська частина його архівного фонду, що зберігається у ЦДАВО України (ф. № 3676 та мікрофільми берлінської частини архіву – ф.КМФ-8). Серед цих джерел вирізняються ті, що пов’язані з підготовкою спеціальної історичної виставки у Харкові, яка слугувала згаданим ідеологічним завданням. Ідеться про виставку прадавньої та давньої історії України, що була відкрита у Харкові 1 листопада 1942 р. у приміщенні колишнього Педагогічного інституту (вул. Сумська, 33). Метою експозиції було відстеження основного перебігу подій давньої історії на окупованих східних територіях, зокрема в Україні, доведення важливості нордичних історичних коренів, що сягали доісторичного періоду, та боротьби за ці території як такі, що історично належать германській расі.
Серед документів фонду ERR збереглися документи щодо проведення цієї виставки, що складаються з короткого путівника по експозиції, промови та спеціального звіту керівника Робочої групи “Харків” Оскара Венднагеля зі списком присутніх на відкритті, відвідувачів тощо.

 

Текст  див. нижче  у  PDF:

Наталія КАШЕВАРОВА [359 KB]