Сергій АЛЕКСЄЄВ Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.)

21 липня 2016

Джерело:  Алєксєєв С. Ю.  Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.)  // Сумський історико-архівний журнал. - 2013. - № 20. - С. 59-63

 

Переміщення музейних цінностей та колекцій було не єдиним проявом нацистської політичної доктрини стосовно музейних фондів та установ на території Рейхскомісаріату Україна. Аналіз документів німецької цивільної адміністрації Рейхскомісаріату Україна дозволяє зробити висновок про їх наміри щодо масштабної фундаментальної реорганізації музейних установ та всієї музейної справи на території РКУ, яку передбачалося втілити в життя після остаточного
припинення військових дій. Власне кажучи, перші кроки на шляху до такої реорганізації були здійснені німецькою цивільною адміністрацією ще в 1942 та 1943 рр., але глобальні реорганізаційні процеси були унеможливлені браком відповідних німецьких фахівців та військовою обстановкою, яка з 1943 р. почала швидко змінюватись не на користь нацистської Німеччини.
Ключовим документом для отримання уяви про основні концептуальні засади реорганізації музейної системи на території Рейхскомісаріату Україна є “Меморандум стосовно структури музейної справи в Україні”, кілька екземплярів якого зберігається у справах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв при Рейхскомісарі України в фонді 3206 “Рейхскомісаріат України, м.Рівне” ЦДАВО України.
Цей документ, розроблений відділом ІІ-і Рейхскомісаріата України в червні 1942 р., не тільки визначає основні засади реорганізації музейної справи в Україні, але й містить певні спроби ідеологічного обґрунтування необхідності такої реорганізації. Меморандум є важливим документом для розуміння багатьох аспектів музейної політики на території Рейхскомісаріату Україна, оскільки він ілюструє майбутнє українських музеїв так, як це бачили фахівці та керівництво цивільної окупаційної влади в Україні.

 

Текст див. нижче  у PDF:

 

Сергій АЛЕКСЄЄВ [192 KB]