Маргарита КРИВЕНКО, Галина СВАРНИК Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

21 липня 2016

Джерело: Маргарита Кривенко, Галина Сварник  Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: з досвіду вивчення та наукової реконструкції // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. – 112 с.


На початку 1990-х років особливо гостро постало питання захисту національних інтересів, зокрема у сфері культурного надбання, та проблеми реституції незаконно вивезених та переміщених у різний час на Захід і Схід бібліотечних, архівних, музейних збірок і пов’язаних з цим ревіндикаційних вимог до Української держави. З огляду на вирішення цих проблем існує нагальна потреба реєстрації історичних колекцій як важливого сегмента культури і політики. Документальна реконструкція історичних колекцій є також важливою в контексті відтворення долі спільної європейської культурної спадщини, зокрема періоду Другої світової війни та в повоєнний час. Більшість європейських країн, і в тому числі Україна, зазнали потрясінь і втрат через військові дії, зміни державного устрою та кордонів, внаслідок чого об’єкти національного культурного надбання опинилися поза їх межами.

Отже, проблема вивчення і збереження розпорошеної культурної спадщини актуальна для всіх: нею опікуються державні діячі і політики (іноді – зі спекулятивною метою), досліджують наукові та культурні установи, які зберігають такі фонди. Для цього вони використовують традиційний, набутий раніше, досвід, а також розробляють власні наукові підходи та інноваційні методики досліджень.

У виданні узагальнено теоретичний аспект проблеми дослідження й опрацювання історичних колекцій в Україні й за кордоном та підсумовано десятирічний досвід НД Відділу історичних колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника з цього питання. Запропоновано загальну схему уніфікованого опису історичних колекцій з урахуванням особливостей історії та складу фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника; обґрунтовано основні принципи укладання паспорта як базового облікового документа; розглянуто джерела і шляхи виявлення інформації для його заповнення; наведено зразки опису різних типів і видів історичних колекцій.

ЗМІСТ
Вступ
І. Досвід дослідження та документування історичних колекцій в Україні й за кордоном
І.1. Україна, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій; інші структурні підрозділи
І.2. Польща, Національна бібліотека у Варшаві, Сектор документації історичних книгозбірень; інші польські інституції
І.3. Російська Федерація, Російська державна бібліотека, Науково-дослідний відділ рідкісних книг; Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно
І.4. Україна, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій
ІІ. Основні терміни та їх визначення
ІІІ. Паспортизація історичних колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника: джерела та схема наукового опису
ДОДАТКИ
ДОДАТОК І. Зразки паспортів-характеристик історичних колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника

 

 

Текст див.  нижче  у PDF:

Маргарита Кривенко, Галина Сварник [1714 KB]