Сергій АЛЕКСЄЄВ Звітні документи Крайового музею Києва як джерело з історії діяльності музейних установ за часів нацистської окупації

21 липня 2016

Джерело:  С. Ю. Алєксєєв Звітні документи Крайового музею Києва як джерело з історії діяльності музейних установ за часів нацистської окупації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – № 21 (256), Ч. 2. – С. 70–77

 

Діяльність та доля установ культури Києва за часів німецької окупації неодноразово привертала увагу дослідників історії України періоду Другої світової війни.

За часів незалежної України вийшли друком дослідження, присвячені діяльності архівних та бібліотечних  установ Києва в роки нацистської окупації.

Проте, діяльність музеїв на території Рейхскомісаріату Україна та, зокрема, художніх музеїв Києва, які були об’єднані в Крайовий музей Києва, досліджена недостатньо.
 

Тому метою даної статті є джерельний аналіз групи звітних документів, що зберігаються в справах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв при Рейхскомісарі України в опису 5 фонду 3206 ЦДАВО України і можуть служити джерелом вивчення діяльності Крайового музею Києва протягом усього часу його існування.

 

Текст див. нижче  у PDF:

Сергій АЛЕКСЄЄВ Звітні документи Крайового музею Києва [338 KB]