Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів

25 липня 2016

Джерело: Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. Державна архівна служба України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2013. – 909 с.

 

У реєстрі подано відомості про фонди федеральних архівів Російської Федерації, що містять документи, які стосуються історії України. Матеріали реєстру структуровано за архівними установами.

Стаття про архівну установу містить назву установи (українською та російською мовами), поштову та електронну адреси, телефон та факс, адресу веб-сайту, стислу історичну довідку про установу, історію комплектування та загальну характеристику фондів архівної установи.

В межах архівної установи описові статті по фондах поділені на групи: фонди офіційного походження, фонди особового походження, колекції.

 

 

 

Текст див. нижче  у PDF:

АРХІВНА УКРАЇНІКА У ФЕДЕРАЛЬНИХ АРХІВАХ РОСІЇ. [3005 KB]