Ірина МАТЯШ Архівна та рукописна україніка в Канаді

25 липня 2016

Джерело:  Ірина Матяш. Архівна та рукописна україніка в Канаді// Український археографічний щорічник. — Випуск 12. — Том 15. — Київ, 2007.

Поняття “архівна україніка” було запроваджено/повернуто до наукової історичної лексики на початку 1990-х рр. Цьому сприяла низка чинників. По-перше, ментальний чинник в умовах відновлення державної незалежності України орієнтував українське суспільство на незаангажоване осягнення історії, а відтак зумовлював необхідність розширення джерельної бази таких студій. По-друге, науковий чинник на тлі подолання штучних обмежень окремих напрямів археографічних, архівознавчих, джерелознавчих досліджень та активного формування інформаційного суспільства стимулював розроблення концепції створення інформаційної системи, яка б акумулювала інформацію про документи з історії України та українців, що зберігалися не лише в географічних межах нашої держави. По-третє, культурний чинник актуалізував потребу духовного відродження українства, яке тривалий час перебувало в шорах ідеологічних обмежень.

 

Текст див. нижче  у PDF:

 

 

Ірина МАТЯШ [685 KB]