Петро КУРІННИЙ Історія археологічного знання про Україну

26 липня 2016

Джерело:  Петро Курінний Історія археологічного знання про Україну. Видання 3-тє. Передмова і вступна стаття П.Горохівського. ‒ Умань: ПП Жовтий О.О., 2013.

 

Цю працю доктор історичних наук, професор Українського Вільного Університету П.П. Курінний написав у 1970 році і видав невеликим тиражем у Мюнхені.

Не маючи можливості працювати з архівами, які були в Радянському Союзі, писав її по пам’яті.

Звичайно, він допустив деякі помилки у назвах праць археологів, у деяких фактах з історії археологічних досліджень на українських землях, але створив гідне високої похвали дослідження, яке значно поглиблює і розширює рамки історії української археології, оскільки написане воно щирим патріотом України без цензурного тиску, який мав у той час місце в СРСР. Тому робота вийшла інформаційно насичена, цікава і оригінальна. Вона є надзвичайно актуальною і у наш час, бо містить повний перелік наукових установ, що займалися дослідженням передісторії України, дослідників-археологів, їх основних праць і концепцій, знайомить з історією археологічного знання про минуле нашої країни.

 

Текст  див. нижче у PDF:

Петро КУРІННИЙ [1447 KB]