Олексій НЕСТУЛЯ Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії)

30 липня 2016

Джерело:  Нестуля О. О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії): монографія / Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1994. - 239 с.

 

У монографії аналізуються основні етапи та особливості розвитку державної системи охорони пам'яток в Україні за доби Центральної Ради, гетьманщини та Директорії. Значна увага приділяється діяльності громадськості та музеїв на пам'яткоохоронній ниві, проблемі повернення культурних цінностей українського народу.

Автор детально розглядає заходи українських науковців та адміністрації щодо охорони пам'яток в період з березня 1917 до кінця 1919 р. Книга складається з трьох хронологічних розділів : перший присвячено добі Центральної ради, другий – добі Гетьманщини, третій – добі Директорії (для цього останнього розділу матеріалу було знайдено найменше, тому вона є меншою за обсягом). Всі ці відомості раніше були абсолютно невідомими через те, що за комуністичних часів діяльність нерадянських урядів в Україні свідомо ігнорувалась : "По суті, разом з провідними діячами науки і культури, пам'яткоохоронцями України, багатьма культурними надбаннями народу в той час була репресована і тема охорони пам'яток".

 

Текст див. нижче у PDF:

Олексій НЕСТУЛЯ Біля витоків державної системи [12543 KB]