Олексій НЕСТУЛЯ Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. Частина 2 : Кінець 20-х - 1941 рр

31 липня 2016

Джерело: Нестуля О. О. Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. Ч.2 : Кінець 20-х - 1941 рр : Монографія /  Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 216 с.

В другій книзі автор, дотримуючись прийнятого ним хронологічного порядку висвітлення подій, детально розглядає проблеми охорони саме церковних пам'яток – тобто тієї групи пам'яток, яка складала найбільшу числом і найціннішу вартістю частину нашого культурного надбання. Можна сказати, що ця група пам'яток і нині, попри численні втрати та нові “надбання” у вигляді опудал діячів комуністичного режиму залишається провідною в цьому надбанні. В першому розділі, присвяченому періоду визвольних змагань 1917-1920 рр., автор окремо розглядає діяльність Центральної ради, Гетьманщини, Директорії та Совєтської влади, але відповідні параграфи не повторюють розділів першої книги, а містять новий матеріал, присвячений саме церковним пам'яткам. Подальші розділи книги присвячені долі церковних пам'яток під Совєтами. Повторю – всі ці відомості раніше були абсолютно невідомими через те, що за комуністичних часів церковні пам'ятки свідомо ігнорувались :

“Незаконних репресій зазнали більшість активних учасників пам'яткоохоронного руху перших пореволюційних десятиліть. Дослідник довоєнної історії охорони пам'яток повинен був дати відповідь на питання про причини трагічних втрат історико-культурного фонду українського народу в роки 'соціалістичного будівництва', що не могло не дискредитувати саму його ідею”.

 

Текст див. нижче у PDF:

Олексій НЕСТУЛЯ Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. Частина 2 [19625 KB]