Віктор АКУЛЕНКО Охорона скарбів як пам'яток історії та культури у внутрішньому і міжнародному праві

8 серпня 2016

Джерело: В.Акуленко Охорона скарбів як пам'яток історії такультури у внутрішньому і міжнародному праві.// Пам'ятки України.- № 4.-2003