Євгенія КОВАЛЬЧУК Польський період історії Волинського краєзнавчого музею (1929–1939 роки)

17 серпня 2016

Мета представленої розвідки – на основі аналізу джерельних ресурсів самого музею, зокрема документів наукового архіву, обліково-фондової документації, архівних матеріалів, охарактеризувати діяльність Волинського музею (історична назва Волинського краєзнавчого музею) у польський період його історії, визначити особливості роботи, внесок окремих особистостей музейників у розвиток музейної справи на Волині.

 

Джерело:  Ковальчук, Є.І. Польський період історії Волинського краєзнавчого музею (1929–1939 роки)  // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 25. — С. 108-119.

 

Текст  див. нижче  у PDF:

КОВАЛЬЧУК Польський період історії [483 KB]