Сергій КОТ Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991–2012 рр.)

16 жовтня 2016

Джерело:  Сергій Кот   Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991–2012 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - К.: Інститут історії України НАН України, 2012. - №21. - c.180

 

Частина німецьких культурних цінностей у перші післявоєнні роки виявилася на території України. Зокрема, привезені союзними органами з Німеччини книги в 1946 р. були розподілені по 14 областях України в кількості 213 581 одиниць. У 1947 р. Академія архітектури України додатково одержала 11 тон трофейної німецької літератури переважно технічного характеру. Однак серед цих книг у якості «посібників з будівництва й архітектури» виявилися альбоми гравюр ХVІІІ ст., що спочатку тривалий час знаходилися в опломбованих шафах у приміщеннях академії без використання, а потім на прохання її адміністрації були передані у фонди Київського музею західного і східного мистецтва.
У 1945 р. у цьому ж музеї уже з’явилися більш ніж 500 картин з Німеччини і значна кількість малюнків і гравюр (у дослідженнях фігурує 102 200 одиниць), у тому числі з Дрезденської картинної галереї. До цього музею потрапили також рукописи та малюнки, пов’язані з ім’ям видатного німецького поета Й. Гете з музею у Веймарі. Картини і гравюри в меншій кількості також опинилися у фондах Київського державного історичного музею і Київського художнього інституту (16 творів). Музейні предмети (20 виробів з мейсенської порцеляни з довоєнних фондів Дрезденської картинної галереї) у 1945 р. потрапили до Державного музею Українського мистецтва в м. Києві. Археологічна збірка матеріалів з стоянки давніх германців Каблов опинилася у фондах
Інституту археології АН України. Німецькі культурні цінності поступили в повоєнні роки й до деяких інших українських установ. Після включення в 1953 р. Кримської області до складу України, наявні в окремих кримських музеях культурні цінності, переміщені з території Німеччини, також увійшли до цієї категорії музейних фондів. Зокрема, збірка з 87 творів західноєвропейського мистецтва ХVІ — поч. ХХ ст. була зосереджена у фондах Сімферопольського художнього музею.

 

Текст  див. нижче у PDF:

Сергій КОТ Українсько-німецькі відносини [384 KB]