Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів

1 березня 2017

Джерело:  Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів /Укладачі: Л.А.Дубровіна, Н.І.Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - К., 2004.

 

У запропонованому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах.
Видання складається з трьох частин. Перша - містить дослідження, в яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються в Києві та Бундесархіві у Берліні; у другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних документів, що всебічно розкриває склад і зміст документів, подана структура Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, Рейхс-міністерства окупованих східних областей та Рейхскомісаріату України; третя частина - це публікації документів про нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому.
Висвітлені основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій, організації "захисту" та переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів.

 

Текст див. нижче у PDF:

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації [103687 KB]